Tuesday, 3 November 2009

Tyyppikokoelmat ovat mahtavia!

Julkaisen nyt kansionluontifunktion VFS-kirjastosta osoittaakseni projektin olemassaolon, jopa toimivana:

Function luo_kansio(kansionnimi$ As String)//luo kansion mountattuun asemaan
//eli
//juureen luodaan [kansio]

CloseInput:ClearText

kansionperustus=False

For filuviite.VFS=Each VFS
    If filuviite\asema="[/]" Then
        kansionperustus=True//Sallitaan seuraavan lohkon suoritus otettuamme kansion loppukohta talteen
        kansio_loppui=ConvertToInteger(filuviite)//Otetaan talteen missä edellinen kansio loppuu
        //kansio_loppui_1=ConvertToInteger(After(filuviite))'täysin turha arvo
        EndIf//mitä tällä tehdään? :O
   
    If kansionperustus=True Then

        filuviite.VFS=New(VFS)//kokeile pistää rivit 135-138 riville 145 niin ymmärrät tämän järjestyksen
        filuviite\asema="[/]"

        Insert filuviite,ConvertToType(kansio_loppui)'_1)       
       
        filuviite.VFS=New(VFS)
       
        filuviite\asema="["+Lower(kansionnimi)+"]"

        Insert filuviite,ConvertToType(kansio_loppui)
       
            'MakeError "Tämä toimii"
        luotu_kansio=kansionnimi
remstart
            For filuviite.VFS = Each VFS
                Print filuviite\asema
            Next filuviite.VFS
                Print luotu_kansio
            WaitKey
remend
'            End
       
       
        Exit
    EndIf
Next filuviite.VFS

If kansionperustus=False Then
    Return 0
ElseIf kansionperustus=True Then
    Return 1
EndIf

EndFunction

No comments:

Post a Comment